Uncategorized

Mata untuk iX3

SEBAGAI KEBAHAGIAAN, saya melihat BMW iX3 baru melintas di jalan sekitar satu jam sebelum menulis ini, dengan stiker bertuliskan moto lembaga Angle-Cina tertentu di atasnya. "Yang terbaik belum menjadi", itu terbaca (walaupun yang sebenarnya ingin dikatakan adalah, "Anak saya pergi ke ACS").
Posted By : keluaran hk hari ini 2021